Nova okretnica i produžetak linije 513 u Velikoj Moštanici

Na predlog građana Velike Moštanice, Sekretarijat za javni prevoz grada Beograda zajedno sa ekipama JKP “Beograd put” izgradio je okretnicu autobuske linije 513 u Ulici Živojina Tabakovića. Ukupno su izgrađena četiri nova stajališta, što će građanima omogućiti da brže stignu do centra Velike Moštanice, a naročito će biti značajno đacima, koji su morali da pešače više od 1 km do osnovne škole u ovom naselju.

Novoizgrađenu okretnicu autobuske linije 513 obišli su predsednik Gradske opštine Čukarica Srđan Kolarić i gradski sektretar za javni prevoz Uglješa Mitrović. Obilasku su prosustvovali članovi Opštinskog veća Tatjana Vidojević i Goran Uskoković.

Predsednik opštine Čukarica Srđan Kolarić istakao je da je na inicijativu građana, napravljena nova okretnica i produžena linija 513 u Velikoj Moštanici.

“Ljubaznošću i dobrom voljom meštanina gospodina Branka Lukića, koji je ustupio Gradu svoju parcelu za izgradnju okretnice, nova okretnica biće od velikog značaja za sve žitelje naselja, posebno za najmlađe koji idu u školu. Zahvaljujemo se gospodinu Lukiću i Sekretarijatu za javni prevoz, koji je napravio i četiri nova stajališta na liniji u Ulici Živojina Tabakovića”, rekao je Srđan Kolarić.

Kolarić je podsetio da je u prethodnom periodu urađena kompletna rasveta sa 26 stubova u Ulici Živojina Tabakovića, kanali su takođe očišćeni, probijena je ulica od Ulice 10. oktobra do Živojina Tabakovića, kao nova prečica koju će opština asfaltirati sledeće godine iz kapitalnog buxeta. Sledeće godine planiran je završetak izgradnje trotoara u Ulici 1. maja do magistrale.

“Ovde nikada nije bio javni prevoz i građani su ga godinama tražili, tako da su se konačno stvorli uslovi da se napravi nova okretnica”, rekao je gradski sektretar za javni prevoz Uglješa Mitrović, ističući da je veoma važno da se ulaže u rubna naselja koja su godinama bila zapostavljena.

Izvor: StudioB